Labore Simul

"PRACODAWCA ŚWIADOMY SPOŁECZNIE"

Rozstrzygnięcie konkursu "PRACODAWCA ŚWIADOMY SPOŁECZNIE 2021"

Pierwsze koty za płoty...

Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „PRACODAWCA ŚWIADOMY SPOŁECZNIE 2021”.

2 grudnia o godz.12 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i nagrody głównej, pracodawcom którzy przyczynili się do zwiększenia zatrudnienia i polepszenia warunków pracy osób z niepełnosprawnościami.

Swoją obecnością galę uświetnił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Przemysław Olczak, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UMŁ Pani Katarzyna Tręda - Pisera oraz Prezes Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Pan Tomasz Musielski.

  Nagrodę główną i certyfikat

„PRACODAWCA ŚWIADOMY SPOŁECZNIE 2021"

otrzymała spółka

SUPER ZOO z Warszawy

Jeszcze raz gratulujemy serdecznie

Certyfikaty Pracodawcy Świadomego Społecznie za rok 2021 nadano:

1.     FLEXTRONICS LOGISTIC POLAND Sp. z o.o.

2.     SZTORM IT Izabela Burzyńska

3.     TRUVANT EUROPE Sp. z o.o.

Wszystkim gratulujemy serdecznie.

Galeria:


I edycja konkursu "PRACODAWCA ŚWIADOMY SPOŁECZNIE"

W dniu 02 grudnia 2021 r., tj. w przeddzień Światowego dnia Osób z Niepełnosprawnościami, odbędzie się w Łodzi I Edycja Gali wręczenia nagród przyznawanych przez osoby z niepełnosprawnościami w kategorii „Przedsiębiorca  Świadomy Społecznie 2021”.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia jest Fundacja Labore Simul, której nadrzędnym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie  wśród pracodawców bezpośredniego zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnościom.

Fundatorzy oraz pracownicy fundacji to osoby z niepełnosprawnościami, którzy pragną przekazać innym własne doświadczenia w przełamywaniu barier.

Kapituła, w skład której wchodzą reprezentanci organizacji pozarządowych oraz Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, przyzna nagrody i wyróżnienia Przedsiębiorcom wykazującym się wysoką świadomością społeczną, znoszących bariery na rynku pracy i tym samym przyczyniającym się do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Na Galę zaproszeni zostali: Wojewoda Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Oddziału Łódzkiego  PFRON, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz inni przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także pracodawcy.

 

osoba z niepełnosprawnością w pracy

Wróć na górę