Labore Simul

Dla pracodawcy

Poznaj naszą ofertę dedykowaną firmom takim jak Twoja

Dwóch uśmiechniętych pracowników, jeden z nich na wózku inwalidzkim

Dlaczego Warto:

 • WARTOŚCIOWI PRACOWNICY:
  Przeprowadzimy rekrutację kandydatów o profilu wskazanym przez pracodawcę, zmotywowanych i gotowych do podjęcia pracy w Państwa przedsiębiorstwie.
 • SZYBKIE DZIAŁANIE:
  w krótkim czasie i skutecznie Państwa Przedsiębiorstwo uzupełni stan osobowy.
 • ZREDUKOWANIE WYDATKÓW:
  Państwa firma nie pokryje kosztów rekrutacji, ponieważ zostaną one przeniesione na Fundację LABORE SIMUL
 • OBNIŻENIE KOSZTÓW WPŁAT DO PFRON:
  Zwiększając współczynnik zatrudnienia osób z orzeczoną niepełnosprawnością Państwa Przedsiębiorstwo obniży niestanowiące kosztów comiesięcznych wpłat do PFRON
 • WSPARCIE DORADCY PERSONALNEGO:
  Przedsiębiorstwo otrzyma bezkosztowo wsparcie doradcy personalnego w zakresie pozyskiwania funduszów na tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, stosowania ustawy o rehabilitacji zawodowej… oraz pomoc w osiągnięciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o wspołczynniku kwalifikującym Państwa Firmę do otrzymywania dofinansowań do miesięcznych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Istotne też jest to że jako organizacja statutowo zajmująca się pomocą osobom z niepełnosprawnościami możemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa wystawiać ogłoszenia ogłoszenia o pracy skierowane bezpośrednio do ON.


Legitymujemy się wpisem do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia dokonanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego pod numerem 25311.

Posiadamy osobowość prawną KRS: 0000874639.

Jesteśmy organizacją pozarządową aktywizującą i zrzeszającą osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby poszukujące pracy, dla których prowadzimy Ogólnopolskie Biuro Pośrednictwa Pracy. Są to osoby z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności oraz różnymi kwalifikacjami zawodowymi.

Dlaczego my?

 • nasze działanie wpływa na optymalizację kosztów zatrudniania i utrzymania pracowników
 • łatwiej docieramy do kandydatów ponieważ sami wywodzimy się z tego środowiska
 • skutecznie dobieramy odpowiednich kandydatów pod kątem ich kompetencji i możliwości na danym stanowisku pracy, ponieważ mamy wykształcenie i doświadczenie w zawodach medycznych
 • kompleksowo obejmujemy klienta opieką przez cały okres trwania umowy
 • służymy doradztwem w zakresie dostosowania stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i kompetencji pracownika
 • mamy bezpośredni kontakt ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami ponieważ sami z niego się wywodzimy
 • współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Dzięki nam

 • w firmie wzrasta wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, zmniejszając jednocześnie obowiązkowe składki na PFRON
 • skraca się czas poszukiwania właściwego kandydata na miejsce pracy, tym samym odciążając dział personalny klienta
 • odpowiedni kandydaci są kierowani na stanowiska zgodne z ich fizycznymi możliwościami
 • osoby z niepełnosprawnością zatrudniane są w zgodności z przepisami ustawy
 • firma zyskuje wizerunek odpowiedzialnej społecznie

Co oferujemy?

W pakiecie:

 • Doradztwo personalne
 • Rekrutację osób z niepełnosprawnościami oraz zdrowych zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Szkolenia dotyczące stosowania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w tym praca ON w godzinach nocnych oraz 40h w tygodniu szkolenia kadry zarządzającej
 • Pomoc w kontaktach z PFRON
 • Pomoc w doborze właściwych dokumentów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Możemy również zaoferować podjęcia się współpracy z lekarzem medycyny pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych przez klienta
 • Przeprowadzenie obiektywnego audytu wskazanych stanowisk pracy celem bardziej precyzyjnego doboru kandydatów
 • Obsługę pracodawców na terenie całego kraju
 • Jednomiesięczną gwarancję na zatrudnionego przez klienta,zrekrutowanego przez nas kandydata

Z myślą o świadomych społecznie pracodawcach i poszukujących pracy kandydatach z niepełnosprawnościami powstał internetowy portal pośrednictwa pracy.

Ma on za zadanie promowanie zatrudnienia bezpośredniego osób niepełnosprawnościami.

Jest on narzędziem, który pomoże Wam w niełatwym procesie pozyskania i zatrudnienia pracownika posiadającego ograniczenia wynikające z jego niepełnosprawności.

Nasze usługi:

 1. 1.

  Rekrutacje pracowników

  Rekrutujemy pracowników na stanowiska pracy zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. Nasi rekruterzy osobiście zapoznają się z wymaganiami przez jednorazowy audyt stanowiska pracy.

  Korzyści dla pracodawcy

  • Wyłonieni w procesie rekrutacji kandydaci spełniają wymogi do pracy na wskazanym stanowisku a pracownicy HR zyskują więcej czasu na wykonywanie ważnych czynności zawodowych.
  • Pracodawca nie traci czasu na weryfikację CV kandydatów oraz wstępne potwierdzanie rzetelności treści CV, gdyż wstępna weryfikacja uprawnień i kwalifikacji kandydatów zostaje dokonana przez naszych rekruterów.
 2. 2.

  Rekrutacje pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością

  Dokonujemy doboru personelu z orzeczoną niepełnosprawnością na stanowiska pracy zgłoszone przez pracodawców.

  Korzyści dla pracodawcy

  • Nasi rekruterzy posiadają wykształcenie medyczne, co pozwala na dobór personelu z niepełnosprawnościami nie kolidujący z wymogami dla stanowisk pracy.
  • Dla klientów decydujących się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych nieodpłatnie świadczymy doradztwo w zakresie: szkoleń z zakresu zarządzania zespołem osób niepełnosprawnych, pozyskiwaniem środków na tworzenie miejsc pracy dla ON oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Pracodawca nie ponosi kosztów badań wstępnych kandydatów, których stan zdrowia nie pozwala na pracę w warunkach danego stanowiska pracy.

  Specyfikacja usługi

  16 h szkolenia z zarządzania zespołem osób niepełnosprawnych wraz z trwającym przez czas obowiązywania umowy nieodpłatnym wsparciem prawnika.

 3. 3.

  Rekrutacje pracowników na stanowiska pracy wymagające wysokich kwalifikacji zawodowych

  Przeprowadzamy wstępną rekrutację opartą na testach umiejętności kandydata.

  Korzyści dla pracodawcy

  • HR pracodawcy zostaje odciążony z podstawowych testów, np. znajomości języka, stopnia zaawansowania w obsłudze oprogramowania lub umiejętności posługiwania się wskazanym przez pracodawcę językiem programowania.
  • Pracodawca nie musi przeprowadzać czasochłonnych testów rekrutacyjnych, ponieważ nasi rekruterzy kierują kandydatów, którzy potwierdzili umiejętności opisane w CV.
 4. 4.

  Internetowy portal pośrednictwa pracy

  Na portalu pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy.

  Korzyści dla pracodawcy

  • Portal odwiedzany jest przez osoby poszukujące pracy.
  • Filtry portalu pozwalają na inteligentne łączenie poszukujących pracy z pracodawcami

  Specyfikacja usługi

  Dopasowani.eu

Wróć na górę